Aktuelt

 

Høstsemester 2018:

 

Onsdag 28. november kl 17.00: konsert ved Grue alders-og sykehjem

Onsdag 5. desember kl 18.00: julekonsert med kunstutstilling i rådhusets festsal

 

 

 

Uttmeldingsfrist for høstsemesteret var 1. juni. Elever som ikke har sendt skriftlig utmelding innen fristen er økonomisk bundet påfølgende semester med følgende unntak:

  • eleven flytter fra kommunen
  • dokumentert sykdom utover fire uker

 

 

 

Blåsegruppe

Fra blåsegruppe (instrumenter: tenortuba, kornett, klarinett, fløyte, althorn)