Undervisningstilbud og priser

Utgifter til undervisningsmateriell kan komme i tillegg.

MUSIKKBARNEHAGE

Tilbud fra 4 år i grupper på maks 12 elever en gang pr. uke a 45 min. Sang, regler, rytmeinstrumenter, bevegelse til musikk. Pris kr 951,- pr. semester (pr år 1902,-).

KARUSELL i SFO-tid

For barn på 1. trinn. Grupper på 10 elever en gang pr. uke a 45 min. Skoleåret deles i perioder med musikk, dans, teater og bildekunst. Pris kr 951,- pr. semester (pr år 1902,-).

GRUNNKURS MUSIKK – forkurs til instrumental/vokal

Den første note-, takt- og rymeopplæring. Samspill på bl a rytmeinstrumenter og xylofoner. Grupper på maks 10 elever. Fra 2. trinn. Pris kr 951,- pr semester (pr år 1902,-).

INSTRUMENTAL/VOKAL

Opplæringen legger vekt på noteinnlæring, gehørtrening, spille/sangteknikk, intonasjon, klangbehandling, kroppsbevissthet, fremføring/konsertering. Opplæringen gis individuelt eller i små grupper på 2 – 4 elever avhengig av fordeling på instrumenter og elevens utvikling. Undervisningstiden varierer fra 30 til 45 min.

Pris kr 1285,- pr semester (pr år 2570,-).

Egeninnsats med øving hjemme er en forutsetning.

MESSINGINSTRUMENTER

Kornett, althorn, valthorn, trombone, tuba.

Fra 3. trinn. Individuelt og i grupper.

Pris kr 1285,- pr semester (pr år 2570,-).

 

TREBLÅSEINSTRUMENTER

Fløyte, klarinett, saksofon.

Fra 3. trinn. Individuelt og i grupper.

Pris kr 1285,- pr semester (pr år 2570,-).

 

SLAGVERK

Består av mange ulike instrumenter: bl a skarp- og stortromme, trommesett, diverse rytmeinstrumenter, pauker.

Takt, rytme samspill.

Fra 3. trinn.

Pris kr 1285,- pr semester (pr år 2570,- ).

PIANO, GITAR, FIOLIN

Fra 3. trinn. Elevene må ha øvingsmuligheter.

Pris kr 1285,- pr semester (pr år 2570,- ).

UKULELE

Kurs over 8 uker kr 600,-. Gruppeundervisning. Instrumentleie inkludert. Info om oppstart ved begynnelsen av semesteret.

 

SOLOSANG

Fra 10 år.

Pris kr 1285,- pr. semester (pr år 2570,-).

 

KOR

Fra 2. trinn. Pris kr 951,- pr. semester (pr år 1902,-).

 

INSTRUMENTLEIE kr 329 pr år

 

TEATER                                                  

Fra 2. trinn. Opplæring i gruppe på maks. 15 elever en gang pr. uke a 60 min. Stemme og kroppsarbeid. Rollespill, miming, dramatisering gjennom øvelser og oppsetninger, bevegelse til musikk (ikke dans).

Pris kr 1285,- pr. semester (pr år 2570,-).

DANS

Fra 2. trinn. Opplæring i gruppe på maks. 15. elever en gang pr. uke a 45 min, men også mulig med helgesamlinger som alternativ, avhengig av lærer. Grunnleggende danseteknikk.

Pris kr 1285,- pr. semester (pr år 2570,-).

 

BILDEKUNST

Fra 2. trinn. Opplæring i gruppe på maks 7 elever en gang pr. uke a 45-60 min.

Fargelære, komposisjon, tegning, maling, grafikk (linosnitt), skulptur, utstillinger.

Pris kr 1285,- pr. semester (pr år 2570,-) inkl materiell. 

I tillegg arrangeres kurs over 10 uker, pris kr 850,-. Materiell inkludert. Info om oppstart ved begynnelsen av semesteret.

 

Det gis ikke søskenmoderasjon. Elevpenger faktureres pr halvår/semester.

 

Valthorn 600x399

 

 Valthorn