Om oss

Grue Kulturskole gir tilbud til barn og unge i musikk, bildekunst, drama/teater og dans. Målgruppen er fra 4 år og oppover. Det er mulig for voksne å søke, men barn prioriteres. Kulturskolens tilbud er under kontinuerlig utvikling. Den samarbeider med grunnskolen, barnehagene og Grue Skolemusikk.                                                                                     Kulturskolens undervisning følger i hovedsak grunnskolens skolerute.

Fra og med skoleåret 2012/2013 er tilbudet utvidet til opplæring på blåse-og slagverksinstrumenter.

Grue Kulturskole har lokaler i Grue barne- og ungdomsskole. Undervisningen tilpasses det nivået eleven er på. Det kreves ingen forkunnskaper for å begynne som elev i kulturskolen.

Undervisningen skjer både i SFO-tid og på ettermiddagen. Den organiseres i små og store grupper eller som individuell undervisning avhengig av hvilken disiplin som velges. Viderekomne elever kan få tilbud om lengre undervisningstid. I perioder kan undervisningen også bli lagt opp på tvers av instrumenter og disipliner.

Medvirkning på elevkonserter, utstillinger, forestillinger og andre arrangementer inngår som en del av undervisningen.

 

kulturskole[1]