Påmelding

Last ned søknadsskjema her.

Last ned utmeldingsskjema her.

 

VILKÅR FOR ELEVPLASS

En elev som har fått plass i kulturskolen, beholder normalt plassen til skriftlig utmelding foreligger fra foresatte.

Uten utmelding reseveres automatisk plass for neste semester.

Utgifter til undervisningsmateriell kan komme i tillegg.

Utmeldingsfrist for høstsemesteret er 1. juni og for vårsemesteret                       1. desember.

Elever som ikke har sendt skriftlig utmelding innen fristene, er økonomisk bundet det påfølgende semester med følgende unntak:

– eleven flytter fra kommunen.

– dokumentert sykdom utover 4 uker.

Elever som blir tatt opp i kulturskolen binder seg for minst ett semester om gangen.

Dersom eleven slutter i løpet av semesteret, må det likevel betales full elevavgift.

Inntil 4 økter kan utgå uten prisavslag i løpet av skoleåret dersom skolen ikke finner vikar.

Undervisningstidspunkt blir avtalt på første møte ved skolestart.

Elevens arbeidsinnsats vurderes kontinuerlig gjennom året.

Kulturskolens undervisning følge i hovedsak grunnskolens skolerute.

 

Lurer du på noe mer?

Ta kontakt med Kulturskolen på tlf. 62 94 21 25/93227423 eller besøk våre lokaler på Grue barne- og ungdomsskole.

 

FLYT - grafisk trykk 2

Linosnitt 10×15 cm